Advisory – Below Normal Rainfall:  Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Today’s weather forecast issued from Kiribati Meteorological Service at 0400am Friday 23rd February 2018 and valid from 6am up to 6pm for Northern Line islands and Phoenix group.

 

Situation:  A band of convective clouds lies about the southern islands.

 

Kiribati group:
Northern islands:
Gentle to moderate northeasterly winds of  7-14kt

Moderate seas.
Today: Partly cloudy about Butaritari elsewhere few isolated showers.
Tonight: Partly cloudy with few isolated showers.

 

Tarawa:
Gentle to moderate northeasterly winds of  7-13kt

Moderate seas.
Today: Sunny apart from few isolated showers.
Tonight: Partly cloudy with few showers.

 

Southern Islands:
Light to gentle northeasterly winds of 3-10kt.
Slight seas.
Today: Partly cloudy with few showers over most places.
Tonight: Partly cloudy with few showers.

 

 

Banaba Island:
Light to gentle northeasterly wind of 4-10kt.
Slight seas.
Today: Partly cloudy with few showers.
Tonight: Partly cloudy with few showers also.

 

Moon Phase:

First quarter now Friday 23rd February 2018.

 

Tide Predictions: High and Low Tides:

Hi Lo Hi
Time 0930am 0351pm 1000pm
Height (m) 2.16 1.34 1.97

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau: E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

 

Tauan Kanoan te Bong ibukin te bong aio are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0500am te Kanimabong 23 n Beberuare 2018 ao ni moa kamanenakina man 6am nakon 6pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: Iai ngkai te bwarikoriko nnang ae mena rirarikin te Itera maiaki.

 

Ibukin te Aono ni Kiribati:
Te Itera meang:
Te ang mai matoa tau mai meang-mainiku ae 7-14kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang teutana rarikin Butaritari, nikirana ana bururu n karau teutana ae onoti.
Taraan te tairiki: Te uananginang teutana ao te bururu n karau teutana naba.

 

Tarawa:
Te ang mai matoa tau mai meang-mainiku ae 7-13kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aio: E na riringa ao n onoti te bururu n karau n taabo tabeua.
Taraan te tairiki: E na uananginang teutana ao ni bururu n karau teutana.

 

Te itera maiaki:
Te ang ae abebete mai meang-mainiku 3-10kt.

Taari e na raoi.
Taraan te ngaina aio: Ena uananginang teutana ao ni bururu n karau teutana naba n angiin taabo.
Taraan te tairiki: Ena uananginang teutana ao n bururu n karau teutana naba.

 

 

Ibukin Banaba:
Te ang ae abebete mai meang-mainiku ae 4-10kt.

Taari e na raoi.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang teutana ao ni bururu n karau teutana naba.
Taraan te tairiki: E na uananginang teutana ao ni bururu n karau teutana naba.

 

Kawain Namwakaina:
Te Itibong ieta ngkai te Kanimabong 23 n Beberuare 2018.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Iabuti Ora Iabuti
Tai 0930am 0351pm 1000pm
Rietana (m) 2.16 1.34 1.97