24th September, 2017

 

 

 

Advisory – Below Normal Rainfall:

Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months. Hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encouraged to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

 

 

MORNING  WEATHER  FORECAST  FOR  THE  GILBERT GROUP  AND  BANABA  ISSUED  FROM  THE KIRIBATI  METEOROLOGICAL  SERVICE  IN  BETIO  AT  05:30-AM  24-TH  SEPTEMBER,  2017  AND  VALID  FROM  6-AM  THIS  MORNING  UP  TO  6-PM  IN  THE  AFTERNOON

 

SITUATION:

The broad band of convective clouds or the inter-tropical convergence zone is north of the Northern Gilbert Group. Meanwhile, an area of low pressure know as a trough remains south of the Southern Gilbert Islands and Banaba.

 

NORTHERN GILBERTS:

Gentle to moderate easterly winds of 8 to 14 knots.

Moderate seas.

Today: Sunny apart from some showers about Makin and Butaritari; elsewhere mostly sunny.

Further Outlook: Mostly fine.

 

TARAWA:

Moderate easterly winds of 11 to 15 knots.

Moderate seas.

Today: Mostly sunny.

Further Outlook: Mostly fine.

 

SOUTHERN GILBERTS:

Gentle to moderate easterly winds of 10 to 15 knots.

Moderate seas.

Today: Brief morning showers about Nikunau, Beru, Onotoa and south of Tabiteuea; elsewhere mostly sunny.

Further Outlook: Mostly fine.

 

BANABA:

Gentle to moderate easterly winds of 8 to 13 knots.

Moderate seas.

Today: Mostly sunny.

Further Outlook: Mostly fine.

 

MOON PHASE:

Four days now after new moon.

 

TIDE PREDICTIONS:

Tide High Low High
Time 06:23 am 12:28 pm 06:39 pm
Height (meters) 2.41 0.98 2.44

 

 

 

 

 

Click 'Next >>' below for translation to Kiribati Language


 

 

 

               24 n Tiebetemba, 2017

 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautauaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai ma ni buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

 

TAUAN  KANOAN  TE  BONG  ARE  E  KATAURAOAKI  05:30-AM  IBUKIN  TE  NGAINA  AIO  24  N  TIEBETEMBWA,  2017  MAN  AOBITIN  TAUAN  KANOAN  TE  BONG  I  BETIO  AO  NI  MOA  KAMANENAANA  MAN  TE  AOA  6-AM  N  TE  INGAABONG  AIO  NI  KAROKOA  TE  AOA  6-PM  N BWAKANTAAI  IBUKIN  TE  AONO-N-KIRIBATI  MA  BANABA

 

TE BWAI AE E RIKI: 

E biribiri ngkai te bwarikoriko-n-nang ke te ITCZ i meangin te Itera-Meang. Irarikin anne ao te nang-buaka are e aranaki bwa te trough e bon tiku naba ngkai i maiakin te Itera-Maiaki ma Banaba.

 

TE ITERA-MEANG:

Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai mainiku ni birina ae 8 nakon 14 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa ao teutana te bururu ni karau irarikin Makin ma Butaritari; nikiran aban te Itera-Meang a na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na raoi n angiin te tai.

 

TARAWA:

Te ang ae e matoa-tau mai mainiku ni birina ae 11 nakon 15 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na raoi n angiin te tai.

 

TE ITERA-MAIAKI
Te ang ae e beebete ke ni matoa-tau mai mainiku ni birina ae 10 nakon 15 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: Teutana te maa-bururu ni karau n te ingaabong aio iaon ke irarikin Nikunau, Beru, Onotoa ao maiakin Tabiteuea; nikiran aban te Itera-Maiaki a na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na raoi n angiin te tai.

 

BANABA:
Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai mainiku ni birina ae 8 nakon 13 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na raoi n angiin te tai.

 

KAWAIN NAMWAKAINA:
Abong raoi ngkai imwiin te tanimaeao.

 

KATAUTAUAN TE ORA MA TE IABUTI:

Taari Iabuti Ora Iabuti
Tai 06:23 am 12:28 pm 06:39 pm
Rieta (miita) 2.41 0.98 2.44

21547 81418ath 81377/387

 

 

 

Taona ' << Prev ' ane i nano ibukin ana taeka te I-Matang