28th May, 2017

 

 

Advisory – Below Normal Rainfall:

Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months. Hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encouraged to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Gusty Winds – Advisory #4:

Gusty winds is expected to affect the Gilbert Group, especially the Southern Islands and Banaba. Residents are advised to take precautions to minimize possible impacts.

 

 

EVENING WEATHER FORECAST FOR THE GILBERT GROUP AND BANABA ISSUED  FROM THE KIRIBATI METEOROLOGICAL SERVICE IN BETIO AT 05:30-PM 28-TH MAY, 2017 AND VALID FROM 6-PM THIS AFTERNOON UP TO 6-AM TOMORROW MORNING

 

 

SITUATION:

A trough known as an area of low pressure is over the Southern Gilbert Islands.

 

NORTHERN GILBERTS:

Gentle to moderate easterly winds of 7 to 15 knots.

Slight to moderate seas.

Tonight: Fine apart from brief showers.

Further Outlook: Mostly sunny apart from brief morning showers.

 

TARAWA:

Gentle to moderate easterly winds of 6 to 15 knots.

Slight to moderate seas.

Tonight: Fine apart from brief showers.

Further Outlook: Mostly sunny.

 

CENTRAL GILBERTS:

Gentle to moderate easterly winds of 6 to 15 knots.

Slight to moderate seas.

Tonight: Mostly fine.

Further Outlook: Mostly sunny.

 

SOUTHERN GILBERTS:

Light to gentle easterly winds of 4 to 10 knots.

Slight seas.

Tonight: A few showers about Tamana and Arorae, elsewhere brief showers.

Further Outlook: Brief showers about Tamana and Arorae; elsewhere mostly sunny.

 

BANABA:

Gentle to moderate easterly winds of 7 to 15 knots.

Slight to moderate seas.

Tonight: Fine apart from brief showers.

Further Outlook: Mostly sunny.

 

MOON PHASE:

Two days after new moon.

 

TIDE PREDICTIONS:

Tide High Low High
Time 06:35 pm 12:32 am 06:53 am
Height (meters) 2.37 0.86 2.63

 

 

 

 

 

Click 'Next >>' below for translation to Kiribati Language


 

 

 

            28 n Meei, 2017

 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

Karematoan te Ang – Kauring #4:

Iai kaantaningaan karematoan te ang bwa e na kona n roota te Aono-n-Kiribati, riki te Itera-Maiaki ma Banaba. A kauringaki kaain te aono aio bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n tataobararai kaangaanga ake a na kona n rootaki iai.

 

 

 

TAUAN KANOAN TE BONG ARE E KATAURAOAKI 05:30-PM IBUKIN TAIRIKIN TE BONG AIO, 28 N MEEI, 2017 MAN AOBITIN TAUAN KANOAN TE BONG I BETIO AO NI MOA KAMANENAANA MAN TE AOA 6-PM N TE BWAKANTAAI AIO NI KAROKOA TE AOA 6-AM N INGAABONG IBUKIN TE AONO-N-KIRIBATI MA BANABA

 

 

TE BWAI AE E RIKI: 

Te nang-buaka are e aranaki bwa te trough, e mena ngkai iaon te Itera-Maiaki.

 

TE ITERA-MEANG:

Te ang ae e wai-mainiku ao ni beebete ke ni matoa-tau ni birina ae 7 nakon 15 te knot.

Taari e na raoi ao ni kona ni marebu.

E na raoi te tairiki aio; tii te maa-bururu ni karau.

Taraan te ingaabong: Iai kaantaningaan teutana te maa-bururu ni karau n te ingaabong ao n manga ruamwiiaki ma te riringa.

 

TARAWA:

Te ang ae e wai-mainiku ao ni beebete ke ni matoa-tau ni birina ae 6 nakon 15 te knot.

Taari e na raoi ao ni kona ni marebu.

E na raoi te tairiki naba aio; tii teutana te maa-bururu ni karau.

Taraan te ingaabong: E na riringa n angiin te tai.

 

TE ITERA-NUUKA
Te ang ae e wai-mainiku ao ni beebete ke ni matoa-tau ni birina ae 6 nakon 15 te knot.

Taari e na raoi ao ni kona ni marebu.

E kaantaningaaki te tairiki aio be na raoi.

Taraan te ingaabong: E na riringa n angiin te tai.

 

TE ITERA-MAIAKI
Te ang ae e wai-mainiku ao ni beebete ni birina ae 4 nakon 10 te knot.

Taari e na raoi.

Teutana te bururu ni karau i Tamana ma Arorae ao nikiran aban te Itera-Maiaki tii te maa-bururu ni karau.

Taraan te ingaabong: Teutana te maa-bururu ni karau i Tamana ma Arorae ao nikiran aaba a na riringa n angiin te tai.

 

BANABA:
Te ang ae e wai-mainiku ao ni beebete ke ni matoa-tau ni birina ae 7 nakon 15 te knot.

Taari e na raoi ao ni kona ni marebu.

E na raoi te tairiki aio, tii te maa-bururu ni karau.

Taraan te ingaabong: Te riringa n angiin te tai.

 

 KAWAIN NAMWAKAINA:
Uabong raoi ngkai imwiin te tanimaeao.

 

 KATAUTAUAN TE ORA MA TE IABUTI:

Taari Iabuti Ora Iabuti
Tai 06:35 pm 12:32 am 06:53 am
Rieta (miita) 2.37 0.86 2.63

21547 81418ath 81377/387

 

 

 

 

Taona ' << Prev ' ane i nano ibukin ana taeka te I-Matang