24th November, 2017

 

 

Advisory – Below Normal Rainfall:

Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months. Hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encouraged to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

 

MORNING  WEATHER  FORECAST  FOR  THE  GILBERT GROUP  AND  BANABA  ISSUED  FROM  THE KIRIBATI  METEOROLOGICAL  SERVICE  IN  BETIO  AT  05:00-AM  24-TH  NOVEMBER,  2017  AND  VALID  FROM  6-AM  THIS  MORNING  UP  TO  6-PM  IN  THE  AFTERNOON

 

SITUATION:

The broad band of convective clouds or ITCZ  is about and north of Makin and Butaritari.

 

NORTHERN GILBERTS:

Gentle to moderate south-easterly winds of 6 to 13 knots.

Slight seas.

Today: Some showers about and east of Makin and Butaritari but mostly sunny.

Tonight: Some brief morning showers.

 

TARAWA:

Gentle to moderate easterly winds of 6 to 12 knots.

Slight to moderate seas.

Today: Mostly sunny.

Tonight: Partly cloudy.

 

SOUTHERN GILBERTS:

Gentle to moderate easterly winds of 7 to 13 knots.

Moderate seas.

Today: Mostly sunny.

Tonight: Partly cloudy.

 

BANABA:

Gentle to moderate southerly winds of 6 to 12 knots.

Slight to moderate seas.

Today: Mostly sunny.

Tonight: Some showers.

 

MOON PHASE:

Three more days to first quarter.

 

TIDE PREDICTIONS:

Tide High Low High
Time 07:20 am 01:09 pm 07:31 pm
Height (meters) 2.04 1.27 2.25

 

 

 

 

 

Click 'Next >>' below for translation to Kiribati Language


 

 

 

                  24 n Noobemba, 2017

 

 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautauaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai ma ni buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

 

TAUAN  KANOAN  TE  BONG  ARE  E  KATAURAOAKI  05:30-AM  IBUKIN  TE  NGAINA  AIO  24  N  NOBEMBA,  2017  MAN  AOBITIN  TAUAN  KANOAN  TE  BONG  I  BETIO  AO  NI  MOA  KAMANENAANA  MAN  TE  AOA  6-AM  N  TE  INGAABONG  AIO  NI  KAROKOA  TE  AOA  6-PM  N BWAKANTAAI  IBUKIN  TE  AONO-N-KIRIBATI  MA  BANABA

 

TE BWAI AE E RIKI: 

E bon teimatoa naba ngkai te bwarikoriko-n-nang are e aranaki bwa te ITCZ, i meangin ke i aon Makin ma Butaritari.

 

TE ITERA-MEANG:

Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai maiaki-mainiku ni birina ae 6 nakon 13 te knot.

Taari e na raoi.

Taraan te ngaina aio: Teutana te bururu ni karau irarikin ma mainikun Makin ma Butaritari; ma bon te riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: Teutana te maa-bururu ni karau n kaarangaina.

 

TARAWA:

Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai mainiku ni birina ae 6 nakon 12 te knot.

Taari e na raoi ke ni marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na uananginang tii teutana.

 

TE ITERA-MAIAKI
Te ang ae e beebete ke ni matoa-tau mai mainiku ni birina ae 7 nakon 13 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: Teutana te uananginang.

 

BANABA:
Te ang ae e beebete ke ni matoa-tau mai maiaki ni birina ae 6 nakon 12 te knot.

Taari e na raoi ke ni marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: Tii te bururu ni karau teutana.

 

KAWAIN NAMWAKAINA:
Tenibong riki ngkai nakon te itibong-i-eta.

 

KATAUTAUAN TE IARAA MA TE IABUTI:

Taari Ora Iabuti Ora
Tai 07:20 am 01:09 pm 07:31 pm
Rieta (miita) 2.04 1.27 2.25

387

 

 

 

Taona ' << Prev ' ane i nano ibukin ana bwaabwarantiko te I-Matang