30th March, 2017

 

 

Advisory – Below Normal Rainfall:

Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months. Hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encouraged to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

 

 

MORNING WEATHER FORECAST FOR THE GILBERT GROUP AND BANABA ISSUED  FROM THE KIRIBATI METEOROLOGICAL SERVICE IN BETIO AT 05:10-AM 30-TH MARCH, 2017 AND VALID FROM 6-AM THIS MORNING UP TO 6-PM IN THE AFTERNOON

 

 

SITUATION:

The broad band of convective clouds known as the inter-tropical convergence zone remains over the Northern Gilbert Islands.

 

NORTHERN GILBERTS:

Gentle to moderate north-east to easterly winds of 7 to 16 knots.

Moderate to rough seas.

Cloudy periods with some showers.

Further Outlook: A few showers about Makin and Butaritari, elsewhere mostly fine.

 

TARAWA:

Gentle to moderate north-east to easterly winds of 7 to 16 knots.

Moderate seas.

Mostly sunny apart from a few cloudy periods..

Further Outlook: Mostly fine.

 

SOUTHERN GILBERTS:

Gentle to moderate north-east to easterly winds of 7 to 15 knots.

Moderate seas.

Mostly sunny..

Further Outlook: Mostly fine.

 

BANABA:

Gentle to moderate north-east to easterly winds of 7 to 15 knots.

Slight to moderate seas.

Mostly sunny.

Further Outlook: Mostly fine.

 

MOON PHASE:

Two days after new moon.

 

TIDE PREDICTIONS:

Tide High Low High
Time 05:52 am 12:02 pm 06:10 pm
Height (meters) 2.77 0.62 2.67

 

 

 

 

Click 'Next >>' below for translation to Kiribati Language


 

 

 

         31 n Maati, 2017

 

 

 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai ma ni buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

 

 

TAUAN KANOAN TE BONG ARE E KATAURAOAKI 05:10-AM IBUKIN TE NGAINA AIO 30 N MAATI, 2017 MAN AOBITIN TAUAN KANOAN TE BONG I BETIO AO NI MOA KAMANENAANA MAN TE AOA 6-AM N TE INGAABONG AIO NI KAROKOA TE AOA 6-PM N BWAKANTAAI IBUKIN TE AONO-N-KIRIBATI MA BANABA

 

 

TE BWAI AE E RIKI: 

E teimatoa naba n tiku te bwarikoriko-n-nang are e aranaki bwa te ITCZ iaon te Itera-Meang.

 

TE ITERA-MEANG:

Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai meang-mainiku ke mainiku ni birina ae 7 nakon 16 te knot.

Taari e na marebu ao ma ni buaka.

Taraan te ngaiana aio: E na uananginang ao teutana te bururu ni karau.

Taraan te tairiki: Teutana te bururu ni karau iaon Makin ma Butaritari; ao Marakei ma Abaiang a na raoi.

 

TARAWA:

Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai meang-mainiku ke mainiku ni birina ae 7 nakon 16 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: Te riringa n angiin te tai ao teutana te uananginang.

Taraan te tairiki: Te raoi n angiin te tai.

 

TE ITERA-MAIAKI
Te ang ae e beebete ao ni matota-tau mai meang-mainiku ke mainiku ni birina ae 7 nakon 15 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: Te riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: Te raoi n angiin te tai.

 

BANABA:
Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai meang-mainiku ke mainiku ni birina ae 7 nakon 15 te knot.

Taari e na raoi ke ni marebu.

Taraan te ngaina aio: Te riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: Te raoi n angiin te tai.

 

 KAWAIN NAMWAKAINA:
Uabong imwiin te tanimaeao.

 

 KATAUTAUAN TE ORA MA TE IABUTI:

Taari Iabuti Ora Iabuti
Tai 05:52 am 12:02 pm 06:10 pm
Rieta (miita) 2.77 0.62 2.67

21547 81418ath 81377/387

 

 

 

Taona ' << Prev ' ane i nano ibukin ana taeka te I-Matang