GILBERT ISLANDS AND BANABA:

 

Advisory – Below Normal Rainfall:

Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months. Hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encouraged to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

 

 

NORTHERN LINE & PHOENIX ISLANDS:

 

Advisory – Below Normal Rainfall:

Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months. Hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encouraged to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Swell – Advisory #2:

A swell advisory is now in force over the Phoenix and Line Islands. The public is advised to take precautions to minimize possible impacts.

 

Strong Wind – Warning #2:

A strong wind is now in force over the Northern Line Islands especially Christmas Island. The public is advised to take precautionary measures to minimize possible impacts.

 

 

 

TE AONO-N-KIRIBATI MA BANABA:

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautauaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

 

 

 

 

TE AONO-N-RAINA MEANG MA RAWAKI:

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautauaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

 

Utin Naa0 – Katauraoi #2:

E teimatoa te katautau iaon utin naao ibukin te Aono-n- Rawaki ma Raina Meang. A kauringaki te boota-n-aomata bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n tataobararai kaangaanga ake a na kona n rootaki iai.

 

Matoan te Ang – Kauring #2:

Iai ngkai te kauring iaon matoan te ang ibuikin te Aono-n-Raina Meang riki Kiritimati. A kauringaki kaain te aono aio bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n tataobararai kaangaanga ake a na kona n rootaki iai.