29th May, 2017

 

 

Advisory – Below Normal Rainfall:  Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

 Gusty Winds – Advisory #6:

Gusty wind is still expected to affect the Phoenix group. Residents are advised to take precautions to minimize possible impacts.

 

 

Morning weather forecast issued from the Kiribati Meteorological Service at 03:00am Monday 29th May, 2017 and valid from 6am up to 6pm for the Northern Line islands and Phoenix group.

Situation: The broad band of convective clouds which brings gusty wind and rain remains north of Northern Line islands.

 

Northern Line Islands.
Washington
:
Light to moderate east to southeasterly winds of 5-16kt.
Slight to moderate seas.
Today: Mostly fine.
Tomorrow: Mainly fine.

 

 

Fanning Island:

Light to moderate east to southeasterly winds of 5-16kt.

Slight to moderate seas.
Today: Mostly fine.
Tomorrow: Mostly fine.

 

 

Christmas Island:
Light to moderate southeasterly winds of 4-12kt.
Slight to moderate seas
Today: Mainly fine.
Tomorrow: Mainly fine.

 

 

Phoenix Islands:
Gentle to moderate easterly winds of 7-15kt.
Slight to moderate seas.
Today: Mainly fine Kanton. Elsewhere, fine apart from brief showers.
Tomorrow: Fine apart from brief showers.

 

 

Moon Phase:

Three days after new moon.

 

 

Tide predictions

Christmas Island

  High Low High
Time                           08:05 am 12:47 pm 08:29 pm
Hight in meters 0.40 0.01 0.85

Kanton

  High Low High
Time 10:18 am 04:46 pm 10:56 pm
Hight in meters 1.22 -0.12 1.04

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau: E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

Karematoan te Ang – Kauring #6:

Iai kantaningan karematoan te ang ni kona n roota te Aono-n-Rawaki. A kauringaki kaain te aono aio bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n taobarai kanganga ake a na kona n rootaki iai.

 

Tauan Kanoan te bong n te ingabong aei are katauraoaki man te Kiribati Met Service n 03:00am Moanibong 29 n Meei, 2017 ao ni moa kamanenakina man 6am nakon 6pm ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n

 

Rawaki.

 

 

Te Bwai ae e Riki: E bon mena naba te bwariko n nang are uotana te ang ma te karau imeangin te Aono n Raina meang.

 

 

Te aono n Raina meang:
Teeraina:

Te ang ae abeebete man matoa tau mai mainiku nako maiaki mainiku ni birina ae 5- 16kt.

Taari e na raoi man marebu.

Taraan te ngaina aei: E na raoi n angin te tai.

Taraan ningabong: E na raoi naba n angin te tai.

 

 

Tabuaeran:

Te ang ae abeebete man matoa tau mai mainiku nako maiaki mainiku ni birina ae 5- 16kt.

Taari e na raoi man marebu.

Taraan te ngaina aei: E na raoi n angin te tai.

Taraan ningabong: E na raoi n angin te tai.

 

 

Kiritimati:

Te ang ae abeebete man matoatau mai maiaki mainiku ni birina ae 4- 12kt.

Taari e na raoi man marebu.

Taraan te ngaina aei: E na raoi.

Taraan ningabong: E na raoi naba n angin te tai.

 

 

Te Aono n Rawaki:
Te ang ae abeebete man matoa tau mai mainiku ni birina ae 7 nakon 15kt.

Taari e na marebu.
Taraan te ngaina aei: E na raoi n angin te tai ioan Kanton. Nikiran taabo ana raoi ti teutana te matim ni karau.
Taraan ningabong: E na raoi ti te matim ni karau teutana.

 

 

Mwanangan namwakaina:

Tenibong imwin te oti.

 

 

Iabuti ao te Ora

Kiritimati

  Iabuti Ora Iabuti
Tai 08:05 am 12:47 pm 08:29 pm
Rietana (miita) 0.40 0.01 0.85
       

Kanton

  Iabuti Ora Iabuti
Tai 10:18 am 04:46 pm 10:56 pm
Rietana (miita) 1.22 -0.12 1.04