Advisory – Below Normal Rainfall: 

Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Swell Advisory #4 : A swell advisory remains in force over the Phoenix and Northern Line islands and

 

Strong wind Advisory 4:

A strong wind warning is now in force over the Northern Line islands.

The public is advised to take precautionary measures to minimize possible impacts from the above advisories.

 

TODAY’S WEATHER FORECAST FOR NORTHERN LINE AND PHOENIX GROUP ISSUED AT 4.00-AM FROM KIRITIMATI METEOROLOGICAL STATION FOR FRIDAY FEBRUARY 23-RD AND VALID FROM 6.00AM THIS MORNING UP TO 6.00-PM THIS AFTERNOON

Situation:

The Inter Tropical Convergence Zone remains north of Northern Line islands. Also there is another trough of low pressure that remains over the Phoenix group in the meantime.

 

Northern Line islands:

Washington:

Moderate Easterly winds of 10 to 15 knots and fresh at times to 19 knots.

Gentle to rough seas.

Today: Mostly sunny.

Tonight: Mostly cloudy.

 

Fanning:

Moderate Easterly winds of 10 to 16 knots and strong at times to 23 knots.

Gentle to very rough seas.

Today: Few cloudy period apart from sunny period.

Tonight: Mostly Fine weather.

 

Kiritimati:

Moderate to Fresh Easterly winds of 11 to 17 knots and strong at times to 23 knots.

Moderate to very rough seas.

Today: Morning cloudy apart from sunny period.

Tonight: Mainly Fine.

 

Phoenix Islands:

Kanton: Moderate to fresh Northeasterly to Easterly winds of 12 to 17 knots and can be strong at times to 24 knots.

Moderate very rough seas.

Today: Cloudy apart from afternoon sunny period.

Tonight: Mainly cloudy.

 

MOON PHASE:

First Quarter today Friday 23rd February 2018.

 

TIDE PREDICTIONS:

KIRITIMATI ISLAND

Tide High Low High
Time 10.38am 04.41pm 12.40am
Height in metres 0.43 mtr 0.00 mtr 0.76 mtr

 

KANTON ISLAND:

Tide Low High Low
Time 07.38am 02.08pm 08.29pm
Height in metres 0.06 mtr 1.07 mtrs 0.03 mtr
 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautauaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

Utin naao Katauraoi#4:

E teimatoa katautauan utin naao bwa ena kona n roota te Aono n Rawaki ao te Aono n Raina meang.

Ao

 

Karematoan te ang Katauraoi#4:

E teimatoa katautauan karematoan te ang ibukin te Aono n Raina Meang ma Rawaki.

A kauringaki kain aono aikai bwa a bwaina te tatauraoi n taobarai kanganga ake ana kona n rotaki iai man kauring akana ieta.

 

TAUAN KANOAN TE BONG IBUKIN TE NGAINA AIO KANIMABONG 23 N BEBERUARE ARE E A KATAURAOAKI MAN AOBITIN TAUAN KANOAN TE BONG MAI IAON KIRITIMATI MAN 4.00-AM N TE KARANGAINA AIO IBUKIN TE AONO-N-RAINA MEANG MA RAWAKI AO NI MOA KAMANENAAKINA MAN 6.00-AM NI KAROKOA 6.00-PM N TE BWAKANTAAI AIO

TE BWAI AE E RIKI:

E teimatoa naba ngkai te bwariko-riko n nang buaka ke te ITCZ imeangin te Aono n Raina Meang. Teuana naba te bwariko-riko n nang are e mena naba ngkai iaon te Aono n Rawaki.

 

Te Aono-n-Raina Meang:

Teeraina:

Te ang ae matoa tau mai mainiku ni birina ae 10 nakon 15 te knots ao ni kona ni karematoa ao n roko n 19 te knots.

Taari e na marebu man buaka.

Te ngaina aio: E na riringa n angiin te tai.

Te tairiki: E na uananginang.

 

Tabuaeran:

Te ang ae matoa tau mai mainiku ni birina ae 10 nakon 16 te knots ao ni kona n toka ao n roko n 23 te knots.

Taari e na marebu man rangi buaka.

Te ngaina aio: Teutana te uananginang man riringa n nikiran te tai.

Te tairiki: E na raoi taraan te bong.

 

Kiritimati:

Te ang ae e matoa tau ao man toka mai mainiku ni birina ae 10 nakon 17 te knots ao ni kona n karematoa riki n tabetai ao n roko n 23 te knots.

Taari e na raoi man rangi ni buaka.

Te ngaina aio: E na uauanginang n te ingabong aio ao man riringa n nikiran te tai.

Te tairiki: Ena raoi.

 

Te Aono n Rawaki:

Kanton:

Te ang ae matoa tau ao man toka mai meang-mainiku nako mainiku ni birina ae 12 nakon 17 te knots ao ni kona ni korakora riki ao n roko n 24 te knots.

Taari e na marebu man rangi ni buaka.

Te ngaina aio: Ena uananginang ao man riringa n nikiran te tai.

Te tairiki: E na uananginang.

 

KAWAIN NAMWAKAINA:

Te Itibong ieta n te bong aio ae Kanimabong 23 n Beberuare 2018.

 

KAWAIN TE ORA MA TE IABUTI:

KIRITIMATI ISLAND

Taari Iabuti Ora Iabuti
Tai 10.38am 04.41pm 12.40am
Rieta n te miita 0.43 miita 0.00 miita 0.76 miita

 

KANTON ISLAND:

Taari Ora Iabuti Ora
Tai 07.38am 02.08pm 08.29pm
Rieta n te miita 0.06 miita 1.07 miita 0.03 miita