Swell Advisory # 22:

North-easterly swells of 2.5 to 3.0 meters are still expected to affect the Northern Line Islands. Residents are advised to take precautionary measures to minimize possible threats.

Gusty Winds Advisory #23:

Gusty wind advisory remains in force over the Northern Line Islands including Christmas. Residents are advised to take precautionary measures to minimize possible impacts.

 

Weather Bulletin for the Northern Line and Phoenix Islands issued from the Kiribati Meteorological Service at 02:00 am, and valid from 6am up to 6pm this afternoon, Sunday 24th January, 2016.

 

Situation:

A trough of low pressure lies east of the Phoenix islands and southwest of the Northern Line Islands. Meanwhile, the convective cloud lies over the Phoenix islands.

 

Washington Island:
Moderate to fresh north-easterly winds and gusty at times.
Rough to very rough seas.

Mostly fine.

Further Outlook: Fine apart from brief showers.

 

Fanning Island:
Moderate to fresh north-easterly winds and gusty at times.
Rough to very rough seas.
Fine apart from brief showers.

Further Outlook: Fine apart from brief showers.

 

Christmas Island:
Moderate north-east to easterly winds and gusty at times.
Rough to very rough seas.

Fine apart from a few showers.

Further Outlook: A few showers possible.

 

Phoenix Islands:
Gentle to moderate easterly winds.
Moderate to rough seas.

Fine apart from a few showers.

Further Outlook: Fine apart from brief showers.

 

Moon Phase: Full Moon today Sunday 24th of January, 2016.

 

Tide Predicitons for Christmas Island:

 Tide Low High Low
Time 10:44 am 04:48 pm 10:30 pm
Height (meters) 0.49 1.14 0.56

 

Tide Predictions for Canton Island:

 Tide High Low High
Time                    07:15 am 01:18 pm 07:37 pm
Height (meters) 1.53 0.57 1.59

 

Utin Naao Kauring # 22:

E teimatoa te kauring iaon utin naao mai meang-mainiku n te rieta ae 2.5 nakon 3.0 te miita are e na kona n roota te Aono-Raina Meang. A kauringaki kain te aono aio bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n taobarai kaangaanga aika ana kona n rotaaki iai.

 

Karematoan te Ang Kauring # 23:

Iai kantaningan karematoan te ang be na roota te Aono-n-Raina Meang ma Kiritimati. A kauringaki kain aaba aikai bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n taobarai kaangaanga aika ana kona n rotaaki iai.

 

Tauan Kanoan te Bong ibukin te Aono-n-Raina Meang ma Rawaki ae katauraoaki man Aobitin Tauan Kanoan te Bong i Betio 02:00am ao ni moa kamanenaana man te aoa 6am ni karokoa te aoa 6pm bwakantaain te bong aei, Taabati 24 n Tianuare, 2016.

 

Te Bwai ae e Riki: 

Te ang-buaka ke te low  pressure are uouotana naba te ang ma te karau, e mena ngkai imainikun te Aono-n-Rawaki ao i maiaki maeaon te Aono-n-Raina Meang. Irarikin anne, ao te bwariko n nang e bangaki rion te Aono ni Binikiti.

 

Teeraina:

Te ang ae e matoa-tau ke ni matoa riki mai meang-mainiku ni birina ae 11 nakon 21 te knot ao ni kona ni karematoa riki ri-marenantai.
Taari e na buaka ke n rangi ni buaka.

E na raoi n angin te tai.

Taraan te bong are iwmina: E na raoi ti te matim ni karau .

Tabuaeran:

Te ang ae e matoa-tau ke ni matoa riki mai meang-mainiku ni birina ae 11 nakon 21 te knot ao ni kona ni karematoa riki ri-marenantai.
Taari e na buaka ke n rangi ni buaka.

E na raoi ti te matim ni karau.

Taraan te bong are imwina: E na raoi ti te mabururu ni karau.

Kiritimati
Te ang ae e matoa-tau mai meang-mainiku nako mainiku ni birina ae 11 nakon 16 te knot ao ni kona ni karematoa ri-marenantai.
Taari e na buaka ke n rangi ni buaka.
E na raoi ti te bururu ni karau.

Taraan te bong are imwina: Teutana te bururu ni karau.

Te Aono-n-Rawaki:
Te ang ae e bebete man matoa-tau mai mainiku ni birina ae 5 nakon 16 te knot.
Taari e na marebu ke ni buaka.
E na raoi teutana te bururu ni karau.

Taraan te bong are imwina: E na raoi ti te matim ni karau.

 

Kawain Namwakaina:

Te Rin ke te Tanimainiku n te bong aei, Taabati 24 n Tianuare, 2016.

 

Katautauan te Ora ma te Iabuti ibukin Kiritimati:

 Taari Ora Iabuti Ora
Tai 10:44 am 04:48 pm 10:30 pm
Rieta (miita) 0.49 1.14 0.56

 

Katautauan te Ora ma te Iabuti ibukin Kanton:

 Taari Iabuti Ora Iabuti
Tai 07:15 am 01:18 pm 07:37 pm
Rieta (miita) 1.53 0.57 1.59