Utin naao Katauraoi #05:

E teimatoa katautauan utin naao mai meang- mainiku ibukin te itera meang. A kauringaki te botanaomata ni bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te ngaina aei are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0500am te Kauabong 07 n Ritembwa 2021 ao n toki korakorana n 6pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: Te bwarikon-nang ae te ITCZ are e mena n te itera meang e tabe ngkai ni karaurau ni mwaing nako n raroa teutana imaeao-meang.

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te ang ae bebete ao ni matoa tau mai meang-mainiku nako mainiku ae 6-16kt.

Taari ena marebu.

 

Itera meang:

Taraan te ngaina aio: E na uanangnang ao teutana te karau n te moan ingabong.

Taraan te tairiki: E na raoi ti teutana te karau n te tai ae uarereke.

 

Tarawa ao te Itera nuka:

Taraan te ngaina aio: E na uanangnang ao teutana te mabururu ni karau n taabo tabeua.

Taraan te tairiki: E na uanangnang ao teutana te mabururu ni karau.

 

Ibukin te Itera Maiaki:

Taraan te ngaina aio:E na uanangnang ao teutana te mabururu ni karau n taabo tabeua.

Taraan te tairiki:E na uanangnang ao teutana te mabururu ni karau.

 

Ibukin Banaba:

Taraan te ngaina aio: Ti te uanangnang.

Taraan te tairiki: E na raoi ti teutana te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Kawain Namwakaina: 

3 te bong imwin te Oti.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

             Iabuti Ora Iabuti
Tai 0625am 1217pm 0641pm
Rietana (m) 2.33 0.98 2.69