Tauan kanoan te bong are katauraoaki ni 05:30aKabong 15n Eberi 2021 ao n toki korakorana nakon 6pn tairiki ibukin te Aono ni Kiribati ao Banaba.

                           

TeBwai ae e Riki: Te nang buaka e mena imaiaki maeaon Banaba ao ni karaurau ni mwaing n ana tabo ao ni kona n rota Banaba. Irarikin anne, ao te bariko n nang e bon bangaki naba imeangin te itera meang.

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te Itera meang:

Te ang ae bebete ao ni matoa tau mai meang mainiku nako maiaki mainiku ni birina ae 3 nakon 15kts.

Taari ena raoi ao ni marebu.

Taraan te ngaina aio: Te uananginang ao te karau ae bebete rimarenan tai

Taraan te tairikiE na uananginang.

 

Tarawa ao te Itera Nuuka

Te ang ae bebete mai maiaki mainiku ae 1-10kt

Taari e na raoi.

Taraan te ngaina aio: E na raoi ti teutana te mabururu ni karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

Taraan te tairikiTeutana te uananginang ao te mabururu ni karau n te tai ae uarerke.

 

Te Itera maiaki:

Te ang ae bebete mai meang mainiku nako maiaki mainikuae 1-10kts.

Taari ena raoi.

Taraan te ngaina aio: Te uananginang teutana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

Taraan te tairikiTe uananginang

 

Banaba:

Te ae bebete mai meang mainiku ae 1-10kts.

Taari ena raoi.

Taraan te ngaina aio: E na uananginang ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

Taraan te tairikiTe uananginang ao te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

KawainNamwakaina:

3 te bong imwin te Oti.

 

Katautauan te ora ao te iabuti:

     Ora      Iabuti Ora
Tai 12:10pm 06:10pm 12:09am
Rietana (m) 0.91 2.32 0.96