Tauan kanoan te bong ibukin te ngaina aei are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0400am te Kabong 15 n Eberi 2021 ao n toki korakora n 6pn tairiki ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n Rawaki.

 

Te Bwai ae e Riki: E mena imainikun te aono n Raina meang te bwariko n nang ao ni bangaki nako meangin te aono aei. Irarikin anne ao te nang buaka e mena imaiaki maeaon te aono n Rawaki ao ni kona n roota te aono aei.

 

Ibukin te aono n Raina Meang:

Te ang ae bebete ao ni matoatau mai mainiku nako maiakimainiku ni birina ae6-15kts .

Taari ena raoi ao ni marebu.

 

Teeraina ao Tabuaeran:

Taraan te ngaina aio:Te uanangnang ao ni kakarauae bebete n te ingabong.

Taraan te tairikiTe uananginang ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te ngaina aio:E na raoi ti teutana te mabururu ni karau n te ingabong n taabo tabeua.

Taraan te tairikiTe uananginang teutana.

 

Te Aono n Rawaki:

Te ang ae bebete ao ni matoatau mai meang mainiku ni birina ae 5-12kts.

Taari ena raoi.

Taraan te ngaina aio:Te uananginang ao te karau ae bebete rimarenan tai.

Taraan te tairikiTe karau ae bebete.

 

Mwanangan namwakaina:

3 te bong imwin tOti.

 

Iabuti ao te Ora

Kiritimati

  Ora Iabuti Ora
Tai 12:07pm 06:38pm 01:00am
Rietana m 0.35 1.02 0.34
       


Kanton

  Iabuti Ora Iabuti
Tai 07:58am 02:00pm 08:22pm
Rietana m 1.50 0.57 1.59