Utin naao Katauraoi #5:

E teimatoa katautauan utin naao mai meang mainiku ibukin te aono n Raina meang ao te aono n Rawaki. A kauringaki te botanaomata ni bwaina te taratara raoi.

 

Karematoan te ang rimarena-n-tai Katauraoi #15:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarenan tai ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n Rawaki. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina ma Rawaki are katauraoaki n 04:00 am n te Kauabong 07 n Ritembwa 2021 ao n toki kabonganana 6 pm.

 

Te Bwai ae e Riki: E mena ngkai te nang-buaka ae te trough n raroa imeangin te Aono n Raina. Irarikin anne, iai teuana naba te trough ae karaurau ni mwainging imaiakin te Aono n Rawaki.

 

Ibukin te Aono n Raina ma Rawaki:

Te ang ae matoa tau ao n toka mai mainiku nako meang-mainiku ae 10-18kt ao n kona n karematoa rimarena n tai.

Taari e na buaka.

 

Ibukin Teeraina ao Tabuaeran:

Taraan te ngaina aio: E na uanangnang.

Taraan te tairiki: E na uanangnang ao n karau n te tai ae uarereke.

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te ngaina aio: E na uanangnang ao te mabururu ni karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

Taraan tairiki: E na uanangnang ao te mabururu ni karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

 

Ibukin Kanton:

Taraan te ngaina aio: E na riringa ti te mabururu ni karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

Taraan tairiki: E na raoi.

 

Kawain Namwakaina:

3 te bong imwin te Oti.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Te Aono n Raina

Iabuti Ora Iabuti
Tai 0630am 0112pm 0711pm
Rieta (m) 1.20 0.32 0.90

 

Te Aono n Rawaki

Iabuti Ora Iabuti
Tai 0830am 0235pm 0901pm
Rieta (m) 1.51 0.58 1.60