Print

Karematoan te ang rimarena n tai Katauraoi #7:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarena n tai ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba. A kauringaki te botanaomata n bwaina te tatauraoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te ngaina aei are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0520am te Moanibong 10 n Meei 2021 ao n toki korakorana n 6pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa te bwariko-nnang ae te ITCZ n karaurau n mwaing imeangin te Itera meang.

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te ang ae a matoa tau mai mainiku nako meang-mainiku ae 6-16kt ao n kona n toka rimarena n tai.

Taari e na marebu.

 

Ibukin te Itera meang:

Taraan te ngaina aio: Te uanangnang ao te karau ae bebete rirarikin Makin ao Butaritari, nikirana ana uanangnang teutana.

Taraan te tairiki: E na uanangnang ao te karau ae bebete.

 

Tarawa ao te Itera nuka:

Taraan te ngaina aio: Teutana te uanangnang.

Taraan te tairiki: Teutana te uanangnang ao te karau ae bebete rimwi n tairiki.

 

Ibukin te Itera Maiaki:

Taraan te ngaina aio:E na uanangnang teutana.

Taraan te tairiki:E na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

 

Ibukin Banaba:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Kawain Namwakaina: 

2 te bong imwain te Oti.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

             Ora Iabuti Ora
Tai 1000am 0400pm 2202pm
Rietana (m) 0.92 2.40 0.89