KIRIBATI GROUP & BANABA:

 

Advisory – Below Normal Rainfall:

Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months. Hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encouraged to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Gusty Winds – Advisory #20 and Swell – Advisory #10:

Gusty wind and swell advisories remain in force for the Phoenix group and Northern Line Islands. The public is advised to take precautionary measures to minimize possible impacts.

 

 

 

TAEKANA NI KIRIBATI

 

        

 

                        Aono-n-Kiribati ma Banaba:

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai ma ni buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

  

 

Utin Naao – Kauring # 13 & Matoan te Ang – Kauring #11:

E teimatoa te kauring iaon utin naao n reitaki ma karematoan te ang bwa e na roota te Aono-n-Kiribati ma Banaba. A kauringaki te boota-n-aomata bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n tataobararai kaangaanga ake a na kona n rootaki iai.

 

 

 

 

           TE AONO-N-RAINA MEANG & RAWAKI

 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautauaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai ma ni buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

Karematoan te Ang – Kauring #20 & Utin Naao – Kauring #10:

E teimatoa te kauring iaon matoan te ang ma utin naao mai maiaki n te rieta ae 2.5 nakon 3.0 te miita bwa e na kona n roota te Aonon Rawaki ma Raina Meang. Ngaia are a manga kauringaki riki kaain te aono ma aaba aikai bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n tataobararai kaangaanga ake a na kona n rootaki iai.