WEATHER FORECAST FOR THE KIRIBATI GROUP

Swell Advisory #03:

A northerly swell remains in force for the Kiribati group. The public is advised to take precautions to minimize threats.

 

Gusty wind advisory #05:

A gusty wind advisory remains in force over the Kiribati group and Banaba. The public is advised to take precautions to minimize threats.

 

Weather forecast for Kiribati group and Banaba issued from Kiribati Meteorological Service at 0500 pm Saturday 03rd 2022 and valid until 6am.

 

Situation: The Inter- Tropical Convergence Zone remains further northeast of the Kiribati group and slow-moving westwards.

 

Kiribati group and Banaba:

Gentle to moderate easterly winds of 9-18kt and gusty at times. 

Moderate to rough seas.

 

For Makin and Butaritari:

TonightPartly cloudy.

TomorrowPartly cloudy with isolated brief showers.

 

For Marakei, Abaiang, Tarawa and Maiana:

TonightPartly cloudy.

TomorrowPartly cloudy with isolated morning brief showers.

 

For Kuria, Aranuka and Abemama:

TonightPartly cloudy.

TomorrowSunny.

 

For Nonouti, Tabiteuea, Beru and Nikunau:

TonightFine.

TomorrowPartly cloudy.

 

For Onotoa, Tamana & Arorae:

TonightPartly cloudy.

TomorrowPartly cloudy.

 

For Banaba:

TonightBecoming partly cloudy with isolated early morning brief showers.

TomorrowSunny.

 

Moon Phase:

2 days after First Quarter.

 

Tide Predictions:

High and Low Tides:

 

Lo

Hi

Lo

Time

0750pm

0152am

0803am

Height (m)

1.23

2.30

1.08

 

TAUAN KANOAN TE BONG IBUKIN TE AONO N KIRIBATI MA BANABA

Utin naao katauraoi #03:

E teimatoa katautauan utin naao mai meang ibukin te Aono ni Kiribati. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

Karematoan te ang rimarenan tai Katauraoi#05:

Iai kantaningaan karematoan te ang rimarenan tai ibukin te aono ni Kiribati ao Banaba. A kauringaki te botannaomata bwa riai ni bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te aono ni Kiribati ao Banaba are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0500pm te Kaonobong 03 n Ritembwa 2022 ao n toki korakora n te aoa 6am.

 

Te Bwai ae Riki: E teimatoa ni bangaki te bwariko n nang ae te ITCZ n raroa i meang-mainikun te aono ni Kiribati ao ni karaurau ni mwaing nako maeao.

           

Te Aono n Kiribati ma Banaba:

Te ang ae abebete ao ni matoatau mai mainiku ae 9-18kt ao ni kona n karematoa rimarenan tai.

Taari ena marebu ao ni buaka.

 

Butaritari ao Makin:

Taraan te tairiki aio: Teutana te uananginang.

Taraan te ingabongTeutana te uananginang ao te mabururu ni karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te tairiki aio: A na uananginang teutana.

Taraan te ingabongA na uananginang teutana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke n te ingabong.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te tairiki aio: Teutana te uananginang.

Taraan te ingabong: E na riringa.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te tairiki aio: A na raoi.

Taraan te ingabong: A na uananginang teutana.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te tairiki aio: Teutana te uananginang.

Taraan te ingabong: A na uananginang teutana.

 

Ibukin Banaba:

Taraan te tairiki aio: E na rikirake ni uananginang teutana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke n te karangaina.

Taraan te ingabong: E na riringa.

 

Kawain Namwakaina: 

2 te bong imwin te Itibong i Eta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0750pm

0152am

0803am

 Rietana (m)

1.23

2.30

1.08

 

 

Quick Links