Kiribati Group and Banaba KIR

TE AONO N KIRIBATI MA BANABA

 

Utin naao Katauraoi #31:

E teimatoa katautauan utin naao mai meang-mainiku ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba,

 

AO

Karematoan te ang rimarenan tai Katauraoi #39:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarenan tai ibukin te Aono ni Kiribati ao Banaba.

A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

  

Tauan kanoan te bong ibukin te bong aio are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0600aKauabong 07 n Beberuare 2023 ao n toki korakorana n te aoa 6pm.

 

Te Bwai ae Riki: E reitinako mai meangin te Aono n Raina meang nako meangin ao riaon Makin ao Butaritari te nang-buaka ae te Intertropical convergenze zone. Te uanangnang mai iai ena kona n roota te aono ni Kiribati.

          

Te Aono n Kiribati ma Banaba:

Te ang ae abebete ao ni matoatau mai meang-mainiku nako mainiku ae 6- 16kts ao ni karematoa rimarenan tai.

Taari ena marebu ao ni buaka.

 

Butaritari ao Makin:

Taraan te ngaina aio: A na uananginang n angiin te tai ao ni kakarau.

Taraan te tairikiA na raoi ao n rikirake ni uananginang man mabururu ni karau nakon te karau ae beebete rimwii.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te ngaina aio: A na riringa tii te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

Taraan te tairikiA na raoi tii te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te ngaina aio: A na riringa tii te mabururu ni karau n taabo tabeua.

Taraan te tairiki: A na raoi tii te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te ngaina aio: A na riringa tii te mabururu ni karau n taabo tabeua.

Taraan te tairikiA na raoi tii teutana te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te ngaina aio: A na riringa tii te mabururu ni karau n te bwakantaai.

Taraan te tairiki: A na raoi tii teutana te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Ibukin Banaba:

Taraan te ngaina aio: E na uananginang teutana ao ni mabururu ni karau n aono tabeua.

Taraan te tairiki: E na raoi n angiin te tai.

 

Kawain Namwakaina: 

Tebongina imwiin te Tanimainiku.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0534am

1129am

0544pm

 Rietana (m)

2.40

0.90

2.67

 

Quick Links