TE AONO N RAINA AO RAWAKI

Karematoan te ang rimarena n tai katauraoi #09:
E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarena n tai ibukin te Aono n Rawaki ao aban te Aono n Raina meang. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te bong aio are katauraoaki n 04:15am Kauabong 07 n Beberuare 2023 ao n toki korakorana n te aoa 6 n te moan tairiki.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa ni bangaki te nang-buaka ae te Inter tropical convergence zone i meangin Teraina ao man mwaingiing nako maeao. Te uananginang mai iai, a uamaae nako riaon ao rirarikin aban te Aono n Raina meang.

 

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang ae abebete ao ni matoatau mai mainiku nako meang-mainiku ae 6-16kts ao ni karematoa rimarenan tai.

Taari e na marebu ao ni buaka.

 

Ibukin Teeraina:

Taraan te ngaina aio: E na uananginang n angiin te tai mani mabururu ni karau.

Taraan te tairikiTe uananginang ao ni karau ae beebete.

 

Ibukin Tabuaeran:

Taraan te ngaina aio: E na riringa tii te uananginang teutana ao te mabururu ni karau.

Taraan te tairikiE na uananginang ao ni mabururu ni karau nakon te karau ae beebete.

 

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te ngaina aio: Te uananginang ao te mabururu ni karau, ena rikirake n riringa rimwii.

Taraan te tairikiE na raoi tii te mabururu ni karau teutana.

 

Te Aono n Rawaki:

Te ang ae abebete ao n toka mai mainiku nako meang-mainiku ae 8-19kts ao ni karematoa rimarenan tai.

Taari e na buaka.

 

Kanton:

Taraan te ngaina aio: E na riringa tii te mabururu ni karau n aono tabeua.

Taraan te tairikiE na raoi tii te mabururu ni karau n taabo tabeua.

  

Kawain Namwakaina:

1 te bong imwiin Te Tanimainiku.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Te Aono n Raina:

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0533am

1158am

0600pm

Rieta (m)

1.16

0.38

0.98

 

Te Aono n Rawaki:

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0726am

0130pm

0748pm

Rieta (m)

1.55

0.64

1.63

NORTHERN LINE ISLANDS  AND THE PHOENIX GROUP

 

Gusty wind advisory #09:

A gusty wind advisory remains in force over the Phoenix group and the Northern Line islands.

The public is advised to take precautions to minimize threats.

 

Today’s weather forecast issued at 04:15am Tuesday 07th February 2023 and valid until 6pm.

                                          

Situation: The Intertropical convergence zone remains north of Washington Island and slowly moving westward. Assiociated clouds scattered over and about the northern line islands. 

 

For the Northern Line:

Gentle to moderate easterly to northeasterly winds of 6-16kts and gusty at times.

Moderate to rough seas.

 

For Washington:

TodayMostly cloudy with brief showers.

TonightCloudy with light showers.

 

Fanning:

TodaySunny apart from partly cloudy with brief showers.

TonightCloudy with brief to light showers.

 

For Christmas:

Today: Cloudy with brief showers, becoming sunny later.

TonightFine apart from few brief showers.

 

The Phoenix group:

Gentle to fresh easterly to northeasterly winds of 8-19kts and gusty at times.

Rough seas.

 

Kanton:

Today: Sunny apart from isolated brief showers.
TonightFine apart from isolated brief showers.

                                                        

Moon Phase:

1 day after Full Moon.

 

High and Low Tides:

Northern Line Islands:

 

Hi

Lo

Hi

Time

0533am

1158am

0600pm

Hght in m

1.16

0.38

0.98

 

 

 

 


 Phoenix group:

 

Hi

Lo

Hi

Time

0726am

0130pm

0748pm

Hght in m

1.55

0.64

1.63

Quick Links