TE AONO N RAINA AO RAWAKI

Karematoan te ang rimarena n tai katauraoi #09:
E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarena n tai ibukin te Aono n Rawaki ao aban te Aono n Raina meang. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te bong aio are katauraoaki n 04:15am Kauabong 07 n Beberuare 2023 ao n toki korakorana n te aoa 6 n te moan tairiki.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa ni bangaki te nang-buaka ae te Inter tropical convergence zone i meangin Teraina ao man mwaingiing nako maeao. Te uananginang mai iai, a uamaae nako riaon ao rirarikin aban te Aono n Raina meang.

 

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang ae abebete ao ni matoatau mai mainiku nako meang-mainiku ae 6-16kts ao ni karematoa rimarenan tai.

Taari e na marebu ao ni buaka.

 

Ibukin Teeraina:

Taraan te ngaina aio: E na uananginang n angiin te tai mani mabururu ni karau.

Taraan te tairikiTe uananginang ao ni karau ae beebete.

 

Ibukin Tabuaeran:

Taraan te ngaina aio: E na riringa tii te uananginang teutana ao te mabururu ni karau.

Taraan te tairikiE na uananginang ao ni mabururu ni karau nakon te karau ae beebete.

 

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te ngaina aio: Te uananginang ao te mabururu ni karau, ena rikirake n riringa rimwii.

Taraan te tairikiE na raoi tii te mabururu ni karau teutana.

 

Te Aono n Rawaki:

Te ang ae abebete ao n toka mai mainiku nako meang-mainiku ae 8-19kts ao ni karematoa rimarenan tai.

Taari e na buaka.

 

Kanton:

Taraan te ngaina aio: E na riringa tii te mabururu ni karau n aono tabeua.

Taraan te tairikiE na raoi tii te mabururu ni karau n taabo tabeua.

  

Kawain Namwakaina:

1 te bong imwiin Te Tanimainiku.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Te Aono n Raina:

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0533am

1158am

0600pm

Rieta (m)

1.16

0.38

0.98

 

Te Aono n Rawaki:

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0726am

0130pm

0748pm

Rieta (m)

1.55

0.64

1.63

Quick Links