AONO n KIRIBATI AO BANABA:

Tauan kanoan te bong ibukin te aono ni Kiribati ao Banaba are katauraoaki n 0600am n te Kaonobong 13 n Turai 2024 ao n toki korakorana n te aoa 6pm.

 

Te Bwai ae Riki: E mena te ITCZ I meanging te aono n Raina ao n reitinako nako meangin te aono Kiribati ao n roota angiin te aono n meang. Irarikin anne, ao te nang buaka ke te trough of low-pressure e teimatoa ni mena imaiakin te itera maiaki.

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te ang ae abebete ao n matoa tau mai maiaki-mainiku nako mainiku ae 03-12kt.

Taari e na raoi ao ni marebu.

 

Makin ao Butaritari:

Taraan te ngaina aio: Ena uanangnang ao ni karau ae bebete.

Taraan te tairiki: Ena uanangnang ao ni karau ae bebete.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te ngaina aio:  E na uananginang teutana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

Taraan te tairiki: Ena uanangnang teuana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te ngaina aio:  Ena uanangnang teuana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

Taraan te tairiki: Ena uanangnang teuana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

 

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te ngaina aio:  E na riringa angiin te tai ti te mabururu ni karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

 

Ibukin Banaba:

Taraan te ngaina aio: Ena riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Kawain Namwakaina: 

1 te bong imwain te Itibong ieta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0841am

0305pm

0930pm

 Rietana (m)

2.26m

1.29m

2.05m

 

Kiribati group and Banaba:

The weather forecast for the Kiribati group and Banaba issued at 0600am Saturday 13th July 2024 and valid until 6 pm.

 

Situation: The ITCZ lies north of the northern line islands extended toward the north of the Northern islands for the Kiribati groups affecting most parts of the Northern Islands. Meanwhile, a trough of low pressure remains south of the Kiribati group with associated clouds.

 

Kiribati group and Banaba:

Light to Moderate south-easterly to easterly winds of 03-12kt.

Slight to moderate seas.

 

For Makin and Butaritari:

Today: Partly cloudy with light showers.

Tonight: Partly cloudy with light showers.

 

For Marakei, Abaiang, Tarawa and Maiana:

Today: Partly cloudy with isolated brief showers.

Tonight: Partly cloudy with isolated brief showers.

 

 For Kuria, Aranuka and Abemama:

Today: Partly cloudy with isolated brief showers.

Tonight: Partly cloudy with isolated brief showers.

 

For Nonouti, Tabiteuea, Beru and Nikunau:

Today: Mostly sunny apart from isolated brief showers.

Tonight: Fine.

 

For Onotoa, Tamana & Arorae:

Today: Sunny.

Tonight: Fine.

 

For Banaba:

Today: Sunny.

Tonight: Fine.

 

Moon Phase:

1 day before the first quarter.

 

Tide Predictions:

High and Low Tides:

 

Hi

Lo

Hi

Time

0841am

0305pm

0930pm

Height (m)

2.26m

1.29m

2.05m

 

AONO n Kiribati & Banaba

 

Te Oonia katauraoi#13:

Iai katautauan rakan te oonia nakon te bong aio, Kaonobong 09 n Maati 2024, bwa ena roko n te rieta ae 2.90 te miita n 15 te miniti imwiin te aoa 4 n te bwakantaai aio. Aomata ake a maeka i mataniwiin te aba a riai ni bwaina te tatauraoi n taobarai kanganga ake a na kona n reke man te iabuti aio.

Karematoan te ang rimarenan tai Katauraoi #13:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarenantai ibukin te Aono n Kiribati. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 Utin naao katauraoi#13:

E teimatoa katautauan utin naao mai meang-mainiku ibukin te aono n Kiribati. A kauringaki te botanaomata ni bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te aono ni Kiribati ao Banaba are katauraoaki n 0600am, Kaonobong 09 n Maati 2024 ao n toki kamanenaana n te aoa 6 n te moan tairiki.

 

Te Bwai ae Riki: E teimatoa te bwarikoriko n nang ni bangaki iaon te Itera Meang ao te Itera Nuka ao n tabe ni karaurau ni mwaingiing nako maeao. Irarikin anne, ao iai naba te bwarikoriko n nang are e irekereke ma te nang-buaka ke te trough ni bangaki i maiakin te Itera Maiaki ao ni mwaingiing nako maeao man roota te Itera Maiaki ao Banaba.

      

Te Aono n Kiribati:

Te ang ae abebete ao ni matoatau mai meang-mainiku ae 05- 15kts ao n toka rimarenan tai.

Taari ena marebu man buaka.

 

Butaritari ao Makin:

Taraan te ngaina aio: A na uanangnang man karau ae beebete ke ae bon tau.

Taraan te tairikiA na uananginang ao ni karau ae bebete.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te ngaina aio:  A na uananginang man karau ae beebete ke ae bon tau.

Taraan te tairikiA na uananginang man karau ae beebete ke ae bon tau.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te ngaina aio: Te uananginang teutana ao ni mabururu ni karau.

Taraan te tairiki: Te uananginang man karau ae beebete.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te ngaina aio: A na uananginang teuana ao ni mabururu ni karau.

Taraan te tairikiA na uanangnang teuana ao ni karau ae beebete.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te ngaina aio: Te riringa man mabururu ni karau.

Taraan te tairiki: A na uananginang teutana ao ni mabururu ni karau ke ae beebete.

 

Ibukin Banaba:

Te ang ae abebete ao ni matoa tau mai mainiku nako meang-mainiku ae 3-16kts.

Taari e na raoi ao ni marebu.

Taraan te ngaina aio: E na raoi n angiin te tai.

Taraan te tairiki: Teutana te uananginang ao ni karau ae beebete.

 

Kawain Namwakaina: 

Tebongina imwain te Oti.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Ora

Iabuti

Ora

Tai

0959am

0415pm

1033pm

 Rietana (m)

0.74

2.90

0.57