Aono n Kiribati & Banaba:

Tauan kanoan te bong ibukin te aono n Kiribati ao Banaba are katauraoaki n 0507pm te Kanimabong 01 n Maati 2024 ao n toki korakorana n te aoa 6am.

 

Te Bwai ae Riki: E teimatoa te nang-buaka ae trough imainiku man roota te itera meang ao nuuka n te uanangnang. E kantaningaki bwa ena tabe n kerikaki ma ena manga rikirake rimwi n tairiki. Irarikin anne ao te bwariko-nnang ae te ITCZ e teimatoa i maiaki man roota te Itera maiaki ao Banaba.

 

Te Aono n Kiribati:

Te ang ae matoa tau mai meang-mainiku nako mainiku ae 06-16kt.

Taari e na marebu.

 

Makin ao Butaritari:

Taraan te tairiki aio: A na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke ma ena rikirake n uanangnang rimwi n tairiki.

Taraan ningabong: A na uanangnang ao n karau ae bebete.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te tairiki aio:  E na uanangnang teutana ao n mabururu n karau n taabo tabeua.

Taraan ningabong: A na uanangnang teutana ao n mabururu n karau n taabo tabeua naba.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te tairiki aio: A na uanangnang teutana.

Taraan ningabong: A na uanangnang teutana ao n mabururu n karau.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te tairiki aio: A na uanangnang teutana n te moantairiki ao n mabururu n karau n  taabo tabeua.

Taraan ningabong: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te tairiki aio: A na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan ningabong: A na uanangnang ao n karau ae bebete ma ena rikirake n te bwakantaai.

 

Ibukin Banaba:

Te ang ae matoa tau mai meang-mainiku ae 06-16kt.

Taari e na marebu.

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan ningabong: E na uanangnang ao n mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Kawain Namwakaina: 

3 te bong imwain te Itibong ieta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0724pm

0131am

0749am

 Rietana (m)

2.23

1.12

2.26