Te Aono n Raina Meang ao Rawaki:

Utin Naao#27 ao Karematoan te ang rimarenan tai katauraoi #27:

E teimatoa katautauan utin naao mai meang ao karematoan te ang rimarenan tai ibukin te aono n Raina meang.

A kauringaki te botanaomata ni bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina meang ao Rawaki are katauraoaki 0350pm te Kanimabong 01 n Maati 2024 ao n toki korakorana 6am ningabong.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa n mena te bwariko-nnang ae te ITCZ imainikun te Aono n Raina meang. Irarikin anne ao teuana riki mwakoron te bwariko-nnang ae te ITCZ ae roota te Aono n Rawaki.

 

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang ae matoa tau mai meang-maniku ae 06-16kt. E kona n toka rimarena n tai.

Taari e na marebu.

 

Teraina:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang teutana ao n karau ae bebete.

Taraan ningabong: E na uanangnang ao n karau ae bebete nakon ae bon tau.

 

Tabuaeran:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang teutana ao n mabururu n karau.

Taraan ningabong: E na uanangnang teutana ao n karau ae bebete.

 

Kiritimati:

Taraan te tairiki aio: E na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

Taraan ningabong: E na riringa angiin te tai.

 

Te Aono n Rawaki:

Te ang ae abebete ao n matoa tau mai mainiku nako meang-mainiku ae 04-14kt.

Taari e na raoi ao n marebu.

Kanton:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang ao n kakarau ma ena kerikaki rimwi n tairiki.

Taraan ningabong: E na riringa ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

           

Kawain Namwakaina:

3 te bong imwain te Itibong inano.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0813pm

0230am

0819am

Rieta (m)

1.02

0.53

0.88

 

Kanton

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0939pm

0349am

1006am

Rieta (m)

1.47

0.78

1.44

 

The Northern Line Islands and Phoenix Group:

Swell Advisory#27 and Gusty Wind Advisory #27:

A northerly swell and gusty wind remain in force over the Northern Line islands.

The public is advised to take precautions to minimize possible threats.

 

The weather forecast for the Northern Line islands and Phoenix group was issued at 0350pm Friday 01st March 2024 and is valid until 6am.

                                          

Situation: The Intertropical convergence zone remains east of the Northern Line islands. Meanwhile, an extension of the Intertropical convergence zone affects the Phoenix group.

 

Northern Line Islands:

Gentle to moderate northeasterly winds of 06-16kt. Fresh at times.

Moderate seas.

 

Washington:

Tonight: Partly cloudy with light showers.

Tomorrow: Cloudy with light to moderate showers.

 

Fanning:

Tonight: Partly cloudy with brief showers.

Tomorrow: Partly cloudy with light showers.

 

Christmas:

Tonight: Fine apart from brief showers.

Tomorrow: Mostly sunny.

 

Phoenix group:

Light to moderate easterly to northeasterly winds of 04-14kt.

Slight to moderate seas.

Kanton:

Tonight: Cloudy with occasional showers easing later in the evening.

Tomorrow: Sunny apart from brief showers.

 

Moon Phase:

3 days before last quarter.

 

Tide Predictions: High and Low Tides:

Christmas Island

 

Hi

Lo

Hi

Time

0813pm

0230am

0819am

Hght in m

1.02

0.53

0.88

 

Kanton

 

Hi

Lo

Hi

Time           

0939pm

0349am

1006am

Hght in m

1.47

0.78

1.44